Moottorikelkka

Moottorikelkka ajokortti

Moottorikelkan ajamiseen moottorikelkkareitillä vaaditaan vähintään T-luokan ajokortti.

Vaatimukset moottorikelkan kuljettajalle

Moottorikelkkaa saa kuljettaa maastossa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Turvallista kelkkailua saa harjoitella alle 15 vuotias suljetulla alueella. Oma pihapiiri tai esimerkiksi pelto eivät täytä suljetun alueen kriteerejä. Suljettu alue on esimerkiksi aidoilla rajattu alue jonka pääsyä voidaan rajoittaa ja jota voidaan vahtia.

Moottorikelkan ajokortti

Moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti virallisilla teillä tai reiteillä ajettaessa. Moottorikelkkaa ei saa käyttää tiellä muuta kuin tien tai sillan ylitykseen. Jos maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeaa tai jos sitä on pidettävä turvallisen tien ylittämisen kannalta välttämättömänä, voi kelkkaa tilapäisesti ajaa tiellä käyttämällä ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.